wpf261a6ad.png
wp17771969.png
wp047d07fa.png
wp4af10669.png
wp3da212ce.png
wpf261a6ad.png

© 2012 TOP

wp06e32900.png
wp8eaf5b5e.png

Onder informatie (van Latijn informare: "vormgeven, vormen, instrueren") verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren en integreren van deze informatie resulteert in kennis.

 

TOP realiseert de kunst tussen interpreteren en integreren van informatie en kennis bestemt voor uw project.

wpd237afd6.png
wp06e32900.png
wpc21d4177.png
wp42b0ceb1.png

Onderstaande werkzaamheden voert TOP uit:

 

Het berekenen, engineeren, coördineren en uittekenen van:

 

- complete luchkanaalsystemen (3D)

 

- CV- en GKW-installaties

 

- tapwaterinstallaties en sanitairschetsen

 

- riolering en hemelwater

 

- gasinstallaties

 

- technische ruimten en schachten

 

Het produceren van bijbehorende sparingstekeningen.

wpf24b6144_0f.jpg